Crossroads: Lahat ng bagay ay magkakaugnay

By MARY LOU MARIGZA
http://www.nordis.net

Some two weeks ago, we had a staff development training for KADUAMI staff at Bengao. On the second day we had an input on concepts in ecology and climate change given by prof Celia Austria of the University of the Philippines Baguio. In my introduction to Cel, I said she was refused recognition by that commercial establishment on Luneta Hill as an expert on ecology because her major is Zoology. She was not allowed to take the stand as an expert by the lawyers of that commercial establishment.

Ecology and climate change. Of course the two things are interrelated as everything else is inter-related. Ang lahat ng bagay ay makakaugnay. One law of nature we must never break.

Whether we are talking about cutting trees, earth balling trees, pollution in the central business district, erosion of mountain slopes, mine tailings spilling into San Roque dam as is now happening at the Philex tailings pond, Agno river pollution and rising sea waters – ang lahat ng bagay ay magkakaugnay. The greed of these big companies is always related to how we view and take care of our environment. Hindi pwedeng sila lang ang nakikinabang at tayo at ang kalikasan ay iitsipuwera na lang dahil sa kanilang kagustuhang lumaki pa ang tubo.

Prof. Austria said that years ago when the beautiful island Philippines was still above water animals and plants were easily carried over the islands. Thus the diverse biodiversity of the place. However in the process of the earth’s eons and millenium of changes, the melting of the snow caps in the north and south poles the seas rose and the islands became more separated from each other.

So if rodents or other such animals could easily swim from one island to the next in search of food and mates, now with the rising water it was difficult for the animals and plants to cross. That explains why there are no tarsiers in Luzon or in Cebu and only in the island of Bohol.

The buot or cloud rat is a modification of adaptation to the food, weather and mating patterns from the earlier rodents. Maybe that also explains why only in the island of Mindoro can one find the tamaraw. Or why the Philippine orchid was first spotted in the heights of Mt Apo before it was commercially cultured and propagated.

Masasabi nga natin nga wala nga naman tayo sa north pole o south pole para maapektuhan ng pagkatunaw ng mga yelo doon. Pero dahil tayo ay isang bansang arkipelago o pulo-pulo ang pagtunaw ng yelo ay nangangahu-lugan na ang ating mga isla ay lulubog sa tubig alat. Kung ano ang tutubong mga bagong isda at halaman sa mga maaalat na na isla sa pag-ikot at pag-inog ng mundo ang susunod na ika-sampung salinlahi na siguro ang makakakita (kung papalarin silang mabuhay pa).

Sabi nga nila ang pagbabago ng klima ay may pulitika. Sa mga nababasa natin sa sinusulat ng mga siyentista hinggil dito, kagagawan ng tao ang dahilan ng mabilis na pagbabago ng klima. Umabot sa 12,000 taon ang panahon ngayon na istable ang mundo. Pero sa huling 100 taon, bumilis ang pag-init ng mundo dahil sa Industrial Revolution na gumamit ng sandamukal na enerhiya at nag-ubos ng mga kagubatan na tumutulong sa pag-istabilisa ng init ng kalawakan.

Nasaan ang pulitika? Kasi ang mga nagbubuga ng maraming nakakalason at nagpapainit na usok ay ang mga bansang mayayaman. Saan pumunta ang mga punong pinapuputol sa mga kagubatan ng mga pobreng bansa? Saan pumunta at gumagamit sa maramihan sa mga coal, oil, petro-chemical na kinukuha sa mga pobreng bansa? Di ba ang nakinabang sa lahat ng ito ay ang mga mayayamang industriyalisadong kapitalistang bansa?

Ngayon tayo ang ninakawan, sila ang yumaman at ang masaklap, tayo lahat damay sa paglubog ng mga isla, pagkakaroon ng mga mararahas na bagyo, malalakas at matataas na pagbaha at nanghihina ang kalusugan dahil lang sa iilan. Tama talaga ang ginawang pagpapagising ng Occupy Movement sa mga industriyalisadong imperyalistang bansa sa ating lahat. Hindi na uubra na iilan lang (1%) ng mundo ang nakikinabang sa kayamanan ng mundo.

May kailangang baguhin sa equation. Kasi ang lahat ng bagay ay magkakaugnay. Hanggat hindi pa naman sila pwedeng itapon sa buwan para hindi na makapanira sa mundo, may kailangang baguhin. # nordis.net

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s